บริการให้คำปรึกษา
บริษัท ฮาน โพรดักส์ จำกัด มีทีมบริการให้คำปรึกษาให้กับลูกค้า ทีมให้คำปรึกษาของเรามีความชำนาญงาน และสามารถช่วยให้ลูกค้าเลือกใช้สินค้าได้ตรงใจ สอดคล้อง กลมกลืน กับแบบภูมิทัศน์ ในหน่วยงานหรือโครงการต่าง ๆ ที่ลูกค้ายังคงรูปแบบที่สวยงามตาม concept เดิมไว้ได้อย่างลงตัว ทีมให้คำปรึกษาของเราจะแนะนำและออกแบบสินค้าให้ตรงกับความต้องการลูกค้าที่สุด ขั้นตอนงานคุณภาพที่เราให้คำปรึกษา ดังต่อนี้

ลูกค้าให้รายละเอียดข้อมูลความต้องการทั้งหมดกับเรา

นโยบาย รูปแบบของงานโครงการโดยรวม และความสัมพันธ์ของสินค้า

ออกแบบสินค้าให้สัมพันธ์กับโครงการและนโยบาย

ลูกค้าเลือกสินค้า ที่เหมาะสมและสอดคล้องกับโครงการ

จัดวางสินค้าที่ลูกค้าเลือกลงในแบบแปลนโครงการ

จัดทำภาพ 3 มิติ เพื่อลูกค้าเห็นภาพเสมือนจริง

ติดตั้งสินค้าจริงที่โครงการ ตามที่ลูกค้าเลือก