กิจกรรมเพื่อสังคมของเรา20 กุมภาพันธ์ 2554

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ณ วัดบ้านน้อยกุดคล้า ต.เสมา อ.สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา

18 มีนาคม 2556

บริษัทฯ บริจาคสิ่งของให้กับ มูลนิธิวัดส่วนแก้ว จังหวัดปทุมธานี


14 กุมภาพันธ์ 2558

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก อ.วังจันทร์  จ.เพชรบุรี

1 มีนาคม 2558

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน, บริจาคเงิน และสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

20 มิถุนายน 2558

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ ณ สำนักสงฆ์ภูนมนาง บ้านนาตีนภู ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์

7 สิงหาคม 2559

บริษัทฯ สนับสนุนการลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ 2559 กับสำนักงานเขตบางนา

30 มิถุนายน 2559

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

18 มีนาคม 2559

นักศึกษาปี 4 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

12 พฤษภาคม 2559

นักศึกษาปี 3 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

28-30 ตุลาคม 2559

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน ณ โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี