กิจกรรมที่บริษัทฯได้เข้าร่วมบริษัท ฮาน โพรดักส์ จำกัด โดยคุณสงวนศักดิ์ กาญจนภรางกูร เข้ารับรางวัลการออกแบบผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม ณ สำนักนายกรัฐมนตรี

  • รับรางวัล 1.jpg
  • รับรางวัล 3.jpg
  • รับรางวัล 4.jpg
  • รับรางวัล 2.jpg

คุณสงวนศักดิ์ กาญจนภรางกูร พร้อมภรรยา คุณพรรณรัตน์ กาญจนภรางกูร

ร่วมบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น อาทิ ข้าวสารอาหารแห้ง และถุงยังชีพ ให้แก่แรงงานในโครงการหมู่บ้าน จากสภาวะโรคระบาดโควิด19 

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพสร้างพระประธาน ณ วัดบ้านน้อยกุดคล้า ต.เสมา อ.สูงเนิน จังหวัด นครราชสีมา

บริษัทฯ บริจาคสิ่งของให้กับ

มูลนิธิวัดส่วนแก้ว จังหวัดปทุมธานี


บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนอุปกรณ์สนามเด็กเล่น ณ โรงเรียนบ้านหนองมะกอก อ.วังจันทร์  จ.เพชรบุรี

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน, บริจาคเงิน และสิ่งของ บ้านเด็กอ่อนพญาไท อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี

บริษัทฯ เป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสร้างศาลาการเปรียญ ณ สำนักสงฆ์ภูนมนาง บ้านนาตีนภู ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์


ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาอุตสาหกรรมเครื่องเรือน

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมบริษัทฯ

นักศึกษาปี 4 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

นักศึกษาปี 3 ภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

บริษัทฯ ร่วมสนับสนุนโครงการพัฒนาชุมชน

ณ โรงเรียนวัดใหม่กวางทอง ต.คำโตนด อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี

บริษัท ฮาน โพรดักส์ จำกัด ช่วยบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นในโครงการ "ศูนย์ข้าวเพื่อหมอ" เพื่อแจกจ่ายให้แก่ผู้ประสบภัยจากโควิด