เกี่ยวกับเรา
       

          สำหรับเรื่องราวความเป็นมาของเรากว่า 25 ปีที่ผ่านมา คุณสงวนศักดิ์ กาญจนภรางกูร ได้มีการค้นคว้าวิจัยและออกแบบของเล่นไม้สำหรับเด็กมาระยะเวลา 12 ปี จากประสบการณ์ที่คลุกคลีในเรื่องของเล่นเด็ก ทำให้เข้าใจพฤติกรรมและความต้องการของเด็กอย่างเหมาะสมกับเด็กในแต่ละช่วงวัย


           ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาได้เริ่มก่อตั้ง บริษัท ฮาน โพรดักส์ จำกัด ในปี พ.ศ. 2544 คุณสงวนศักดิ์มีความตั้งใจที่จะทำของเล่นที่เด็กๆ สามารถเล่น และเกิดการพัฒนาการทางร่างกายให้แข็งแรงสมบูรณ์ ซึ่งเด็กๆจะได้ประโยชน์จากการเล่นเครื่องเล่นสนามเด็กที่ได้เคลื่อนไหวสรีระร่างกายอย่างถูกต้องครบถ้วน และเกิดความสนุกสนานควบคู่ไปในเวลาเดียวกัน


          เราเชื่อว่าความสุข ความสนุก สังคมดี และการมีสุขภาพที่ดีเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ดังนั้นเราจึงไม่เพียงแค่ทำเครื่องเล่นสนามเด็กเท่านั้น แต่เราต้องการทำเครื่องเล่นสนามให้เหมาะสมกับเด็กแต่ละช่วงวัย ให้มีความสนุกสนาน และที่สำคัญต้องปลอดภัยสำหรับเด็กๆ ทุกคน


สำคัญที่สุดคือความปลอดภัย

         


      อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามที่เด็กๆเล่น สินค้าต้องมีคุณภาพปลอดภัย ดังนั้นเรามั่นใจ และคงยืนยันสินค้าของเรามีความปลอดภัยคงทนตามมาตราฐานของเล่นเด็ก เราออกแบบเครื่องเล่น และเลือกใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ให้เข้ากับสภาพ แวดล้อมและความต้องการของเด็ก เราพิถีพิถันในการออกแบบเครื่องเล่นสนาม เพื่อให้เหมาะสมตามวัยของเด็ก ซึ่งผ่านการยอมรับ และการทดสอบการเล่นของเด็กมาเป็นระยะเวลานานเป็นอย่างดี


        อุปกรณ์เครื่องเล่นสนามเด็กของเรา สร้างความสนุกสนานตื่นเต้น หลากหลายบรรยากาศ สินค้าเราพร้อมให้เด็กได้เล่น เรียนรู้ประสบการณ์ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเราตระหนักดีว่า ทุกๆ รูปแบบความสนุกสนาน และตื่นเต้นท้าทายต้องมาพร้อมกับความปลอดภัยเสมอ